Rikasta Elämää
Kuvaus

Mitä on rikas elämä? Lähdimme etsimään vastauksia tähän kysymykseen suomalaisilta omien alojensa merkkihenkilöiltä. Mikä rooli rahalla on heidän elämässään, ja mikä kaikki muu tekee siitä rikasta?

Syntyi monikanavainen keskusteluohjelma, joka kiinnostaa ihmisiä laajalti niin sijoituspiireissä kuin niiden ulkopuolella.

Lähtökohdat
Lähtökohdat

Uusi Ilme, Uusi sisältö: Alexandrian Brändin Vahvuudet Esillä

Lähtökohtana oli laajentaa Alexandrian sisältövalikoimaa helposti lähestyttävällä ja potentiaalisille kohderyhmille kiinnostavalla sisällöllä, joka auttaisi ilmentämään Alexandrian uusitun brändin vahvuuksia. Tavoitteena oli luoda matalan kynnyksen brändisisältö, joka ei olisi itsessään myyvää vaan tunnettuutta ja kiinnostusta ruokkivaa.

Yhtiöllä on lähes 30 vuoden historia varainhoito- ja sijiotuspalvelubisneksessä, jota sävyttää yleisesti ottaen melko varovainen ja jopa konservatiivinen yleisilme. Alexandria uudisti brändinsä vuonna 2019 huomattavasti alan standardeista poikkeavaksi, elämäniloiseksi, itsevarmaksi ja huumorintajuiseksi.

Podcast oli yksi tapa tuoda tätä yhtälöä esille kohderyhmää kiinnostavalla tavalla ja heille sopivassa muodossa. Sisällöltään ja visuaalisesti vastaavanlaista tuotantoa ei voisi kuvitella näkevänsä muiden alan toimijoiden tuottamana.

Strategia /Insight
Strategia / Insight

Sijoittamisen ja Lifestylen Kohtaamispiste Sijoituspodien Maailmassa

Sijoituspodeja on paljon, mutta sijoittamista ja lifestyleä yhdisteleviä tuotantoja ei niinkään. Ideana oli lähteä häivyttämään kahden eri maailman ääriviivoja eli tuoda rahapuhe ja keskustelu sijoittamisesta viihteen ja lifestylen viitekehykseen. Haastetta lähestyttiin asettamalla podcastin juontajiksi Alexandrian omat työntekijät ja vieraiksi kutsuttiin maamme eturivin urheilijoita, mediapersoonia, näyttelijöitä ja yrittäjiä.

Jaksojen käsikirjoituksissa korostui vuoropuhelu muun median kanssa – vierailta haluttiin sellaisia näkökulmia, joita muissa medioissa ei ole vielä käsitelty. Jaksoissa käsiteltävät teemat eivät rajoittuneet ainoastaan rahaan vaan podcastissa haluttiin puhua "rikkaan elämän" käsitteestä laajemmin – ei vain taloudellisen vaurauden näkökulmasta.

Luova Ratkaisu
Luova ratkaisu

Alexandrian Monikanavainen Podcast-toteutus Finanssialan Haasteissa

Toteutuksessa pyrittiin korostamaan Alexandrian brändille ominaista vahvaa visuaalisuutta ja raikasta lähestymistapaa, jotka kuvastavat brändin halua haastaa finanssialan perinteisiä normeja. 

Podcastissa pyrittiin myös korostamaan eetosta siitä, että rikas elämä koostuu holistisesti monesta eri osasta, joista taloudellinen vauraus ja toimeentulo on yksi, mutta ei missään mielessä ainoa

Jotta tuotannosta saataisiin maksimaalinen hyöty irti, tehtiin toteutuksesta podcastien yleiseen genreen nähden varsin monikanavainen. Podcastista tuotettiin materiaalia aina pitkästä keskusteluohjelmasta lyhytvideoihin ja metroasemien still-mainoksiin

Mainoksista katsojat ohjattiin katsomaan sarjaa Alexandrian omille sivuille, jotta sivun keskimääräinen kävijämäärä ja käynnin pituus saatiin korkeaksi. Podcast-sisältöjen parissa vietetäänkin jopa 35 kertaa enemmän aikaa verrattuna Alexandrian muihin sisältöihin.

Toteutus
Toteutus

Alexandrian Brändin Nousu Videopodcastin Avulla

Lopputuloksena toteutettiin videopodcast-sarja, jonka ympärille rakennettiin sisältöjä useisiin eri kanaviin. Sarjan jaksot näkyivät ja kuuluivat YouTubessa, Spotifyssa, Apple podcastsissa ja Podimossa. Jaksoista tehtyjä lyhyitä videoklippejä jaettiin TikTokissa, Instagramissa, YouTubessa, LinkedInissä ja Facebookissa. Sarjaa mainostettiin myös Helsingin metropysäkeillä ja metron mainostauluilla. 

Toteutustapa valittiin, koska uuden brändin esittäminen vaati kokonaisvaltaista visuaalista toteutusta eikä pelkkä ääni-podcast olisi yltänyt tähän. Jaksojen vieraat ja juontajat tahdottiin myös esittää mahdollisimman inhimillisinä ja moniulotteisina, ja tässä videomuotoinen toteutus on omiaan.

Tulokset
Tulokset

Alexandrian Podcastin Vaikuttavuus Numeroina

Yli 72 000

Jaksojen katselu- ja kuuntelukertaa

+2,8M

Mainonnan kokonaistavoitettavuus

+103%

Tilaajamäärän kasvu

+46%

Verkkosivuvierailuja 
(verrattuna muuhun markkinointiin)

35x

Vietettyä aikaa sisältöjen parissa 
(verrattuna muuhun markkinointiin)

66 500€

Mediabudjetti
(vuonna 2023, josta ulkomainontabudjetti n.5k€)

Tekijät

Suunnittelu

Alexandria Group Oyj, Krash Oy

Lavastus

Maiju Uusi-Simola

MUAH

Siri Pasanen & Heidi Viskari

Asiakas

Alexandria Group Oyj

Tuotantoyhtiö

Krash Oy