Tuloksellinen podcast: Mitä meidän tulisi mitata?

Jotta tuloksia voidaan ylipäänsä saada, täytyy podcastin levityksen olla kunnossa. Monesti pelkkä jakson lataaminen ei vie pitkälle, vaan tarvitaan markkinoinnillisia toimenpiteitä.‍

Discoverability”, eli löydettävyys on podcasteissa usein erittäin matala, poislukien YouTube, jossa se on kohtalaisen hyvällä tasolla, kunhan otsikointi on tehty oikein. 

Noh, mitä mitataan heti alkuun? 

1. Löydettävyys

Heti kärkeen on tärkeää olla perille siitä, että kuinka moni ihminen voisi potentiaalisesti edes muuttua podcastisi kuuntelijaksi. Eli mitataan sitä, miten podcastisi on löydettävissä uusille yleisöille. Löydettävyyttä voidaan mitata esim. Spotify impressioiden ja YouTube impressioiden pohjalta. Tämän datan avulla saadaan selville, että kuinka moni potentiaalinen kuuntelija on ylipäänsä nähnyt tuotannon jossakin alustassa.

Hyvä muistaa: 

  • Hakusanat tärkeitä copyssa ja otsikoissa löydettävyyden kannalta. Mitkä ovat sinun kohderyhmäsi suositut hakusanat? 
  • YouTube thumbnail & Spotify kansikuvat, kiinnittävätkö nämä kohderyhmän huomion?
  •  40% kuulijoista löytää podcastin suoraan kuuntelualustalta, 58% käyttää alustan hakutyökalua löytääkseen uusia podcasteja (The podcast Host, 2023). 
  • Podcastin markkinoinnin levikki, kuinka moni silmäpari on nähnyt podimainoksen?

Entä kun kuulijoita alkaa tulla, mitä me sitten mittaamme? 

2. Striimit: 

Eri alustoilla on eri tavat määritellä striimi; Spotifylla se on 60 sekuntia ja YouTubessa 30 sekuntia. Striimien mittaaminen on tyypillisin tapa mitata podcastin onnistumista. Striimitavoitteet täytyy aina suhteuttaa kohderyhmän kokoon ja markkinoinnin määrään, eikä hommaa pidä laskea toivottujen viraalihittien varaan. 

3. Kuuntelijat jaksoa kohden

Podcastin kuuntelijamäärä on tärkeä indikaattori sisällön suorituskyvystä. Seuraa kokonaiskuunteluiden kehitystä jaksokohtaisesti ja etsi selityksiä sille, miksi jotkut jaksoistasi menestyvät paremmin kuin toiset. 

4. Keskimääräinen kuunteluaika

Kuinka kauan yksittäistä jaksoa on kuunneltu? Entä koko sarjaa keskimäärin? Hyvä nyrkkisääntö audiopodcasteissa on, että tähdätään joka jaksossa siihen, että 70% kuulijoista selviää jakson loppuminuuteille asti.

5. Tilaajat

Tilaajat viitataan kuuntelijoiden määrään, jotka tilaavat RSS-syötteitäsi tai YouTube -kanavaasi. Tilaajien määrän kehitystä kannattaa mitata, sillä tilaajat ovat todennäköisimmin uskollisimmat kuulijasi. Muistuta kuulijoita kanavan tilaamisesta jaksojen yhteydessä! 

6. Kuuntelijoiden maantieteellinen sijainti

Kuulijoiden sijaintia tarkkailemalla voit optimoida sisältösi juuri niihin kohteisiin, joissa sarjasi on suosituin. Uudet alueet kannattaa ottaa haltuun kohdentamalla niihin markkinointikampanjoita. 

7. Yleisödemografia

Spotify ja YouTube tarjoavat hyvät demografiset tiedot kuulijoistasi. Tarkastele kuulijoidesi ikäjakaumaa, sukupuolijakaumaa ja muita metriikoita säännöllisin väliajoin ja optimoi sisältöäsi niiden mukaisesti. 

8. Kuuntelut lähteittäin

Tarkastele sitä, että missä alustoissa podcastisi kerää eniten kuunteluita. Jos teet jaksoja myös YouTubeen, on olennaista tarkastella myös sitä, että millä laitteilla jaksojasi katsellaan. Jos iso osa katsojista on desktop / TV katsojia, kannattaa kiinnittää erityistä huomiota videoiden laatuun.

9. Sosiaalisen median jaot 

Seuraa podcastisi ympärillä käytävää keskustelua ja pyydä ihmisiä tägäämään sinua podcastistasi tehtäviin postauksiin. Voit myös seurata Spotifyn ja YouTuben analytiikkaa siitä, kuinka paljon jaksojasi jaetaan esim. WhatsAppissa ja mistä kanavista yleisösi on löytänyt jaksojesi pariin. Näin pääset optimoimaan  markkinointia kannattavimpiin kanaviin.

10. Arvostelut ja listasijoitukset

Pyydä aina arvosteluja jaksoillesi. Arvostelut auttavat muita kuulijoita löytämään sisältösi pariin. Muista lisätä jaksojen otsikoihin ja kuvauksiin keskeiset hakusanat, jotta jaksosi näkyvät aihekohtaisilla listoilla eri alustoissa. Myös esim. Spotify Suomi top 200 -listasijoitukset auttavat uusia kuulijoita löytämään jaksojesi pariin. 

11. Verkkosivuston liikenne

On suositeltavaa, että avaat podcastillesi myös oman verkkosivun. Joko jonkun olemassaolevan sivustosi yhteyteen, tai täysin uuden. Voit koota sivustolle kaikki podcastiin liittyvät tiedotteet, materiaalit, jaksokatalogit ja yhteystietosi esim. Puhujakeikkoja & podivierailuja varten. Mittaa myös tämän verkkosivun liikennettä. Videona upotettu podi räjäyttää todennäköisesti ”time spent” keskivarvon sivuillasi. Jos tämä on sinulle keskeinen metriikka, niin podi on hyvä tapa ajaa sitä ylös millä tahansa verkkosivulla. 

12. Klippien näyttömäärät somessa 

Mittaa klippiesi kokonaisnäyttömäärää ja seuraa kommentteja & tykkäyksiä. Vinkki yrityksille: vertaa näiden klippien performanssia suhteessa muuhun sisältöösi

13. Mainosten impressiot ja muu mainonnan analytiikka

Tarkastele esim YouTube striimauksen hintaa tai LinkedIn mainoksen klikkihintaa. Nyrkkisääntö on, että nämä lukemat pienenevät sitä mukaa, kun sisällön laatu paranee. 

14. Syntyneet myynnilliset keskustelut ja konversiot
(esim. Alekoodeista mitattuna, tai pelkästään suullisen maininnan pohjalta)

Mittaa podcastisi suoria vaikutuksia muuhun bisnekseesi ja arvioi investoinnin kannattavuutta. Muista, että konversiot voivat syntyä hitaasti ja aikaa kestävän sisällön tekeminen kasvaa korkoa korolle ajan saatossa.

Keskeiset metriikat on tärkeä määrittää ja niitä tulee seurata, jotta osataan arvioida podi-investoinnin onnistumista. Kaikkea tätä alleviivaa realistinen käsitys omasta potentiaalisesta kohderyhmästä, joka ei voi olla ”kaikki”. Kun kohderyhmä on tunnistettu ja sille oikeanlainen sisältö on tehty, on maksettu mainonta kohderyhmään usein erittäin tehokasta. Esim. Oman alan keskeiset päättäjät puhumassa oman alan ydinkysymyksistä. 

Tilaa Krashin uutiskirje

Tilaa viimeisin blogikirjoitus